CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
YẾN SÀO ĐẤT MŨI
Yến Sào Đất Mũi

Yến Thô

Yến vụn baby 100g

Giá: 2,300,000VNĐ

Yến thô loại 1 ,100g

Giá: 3,000,000VNĐ

yến tươi sợi

Giá: Liên hệ

Yến góc

Giá: Liên hệ

Yến tai nguyên tổ

Giá: Liên hệ

Tổ Yến Thô

Giá: Liên hệ

Chân tổ yến thô

Giá: Liên hệ

Yến tai

Giá: Liên hệ

Yến tai nguyên tổ

Giá: Liên hệ

Yến thô 100g

Giá: 2,700,000VNĐ

Tổ Yến rút lông

Giá: Liên hệ

091 363 1669